Rapporter immaterielle rettigheter

Vi er forpliktet til å beskytte immaterielle rettigheter. For eventuelle klager over et mulig brudd på immaterielle rettigheter, vennligst send dokumentene dine til info@woopshop.com.

Våre prosedyrer er umiddelbare og raske.